Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

VYHLASUJE ČAS NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom

v územnom obvode okresu Galanta

od 28.6.2019 od 15:00h do odvolania.