Brigáda na cintoríne, poďakovanie starostu + fotogaléria

Starosta obce touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa vo štvrtok od 9 hodiny rána až do obedňajších hodín zúčastnili na brigáde pri čistení a úprave priestorov cintorína. Pripravili tak, pre všetkých návštevníkov počas pamiatky zosnulých pekné a prívetivé prostredie pre spomienky na svojich blízkych a priateľov, ktorí už nie sú medzi nami. Celkovo sa brigády zúčastnilo 20 ľudí.

Ďakujeme im!