Brigáda na cintoríne

Poďakovanie starostu obce.

Dňa 31 .10.2018 od 09.00 hod sa uskutočnila brigáda na úpravu cintorína k pamiatke zosnulých. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí si našli voľný čas a vyčistili priestory cintorína.

Ešte raz veľká vďaka v menej celej obce.