Bohoslužby a cirkevné slávnosti, vrátane civilného sobáša – Opatrenie ÚVZ SR OLP/3796/2020

Vážení občania!

V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu bolo doplnené opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/3796/2020, ktorým sa od 6.5.2020 od 06:00h povoľuje výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní prísnych hygienických podmienok.

Celé opatrenie, vrátane všetkých podmienok nájdete v priloženom dokumente.