Bezpečnosť na cintorínoch počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V GALANTE
pri príležitosti blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých odporúča:

  • príručné tašky, kabelky s osobnými vecami neodkladať na miestach bez dozoru, napríklad na hroboch, či lavičkách

  • svoje osobné veci mať vždy na očiach a nedať tak príležitosť zlodejom

  • sprevádzať starších ľudí z rodiny na cintoríny

  • cennosti, doklady, elektroniku a iné hodnotné veci nenechávať v odstavenom vozidle

  • po opustení vozidla ho riadne uzamknúť

  • POUŽÍVAŤ REFLEXNÉ PRVKY a dbať na svoju bezpečnosť na cestách a v ich blízkosti

  • prispôsobiť jazdu poveternostným podmienkam a parkovať vozidlá tak, aby umožnili prejazd

ŽIADAME VODIČOV, CHODCOV A (MOTO)CYKLISTOV, ABY DBALI NA VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ A VZÁJOMNÚ OHĽADUPLNOSŤ.

polícia všetkých svätých