Akú smetnú nádobu používate?!

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že tí, ktorí využívajú na zber komunálneho odpadu nádoby s obsahom 240 l alebo 2 ks smetných nádob 120 l v domácnosti, že v zmysle VZN č. 1/2021 má nárok na odpadovú nádobu s objemom väčším ako 120 l domácnosť s 5-timi a viac osobami. Domácnosť s počtom členov 4 a menej, ktorá používa odpadovú nádobu s objemom 240 l alebo dve nádoby 120 l zaplatí ako domácnosť s 8 osobami t.j. 216,- eur na rok.

Žiadame občanov, ktorých sa táto zmena týka a rozhodnú sa používať nádobu 120 l, aby túto skutočnosť ohlásili na obecnom úrade najneskôr do piatku 18.2.2022 telefonicky alebo emailom.

Ďakujeme za pochopenie.