Aktuálne opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Vážení občania.

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli vydané aktuálne opatrenia a doplnené staršie usmernenia a opatrenia ÚVZ SR, ktorých úplne znenia nájdete v prílohe.