Aktuálna epidemiologická situácia

Vážení občania!

Epidemiologická situácia v našom okrese sa za uplynulý týždeň nezmenila, chorobnosť ostala na približne rovnakej úrovni.

Okres Galanta aj v týždni od 1.11.2021 ostáva v stupni ostražitosť – oranžová farba.

V karanténe sú v okrese k dnešnému dňu 4 triedy ZŠ a jedna MŠ. Kvôli sviatkom pamiatka zosnulých nie sú u nás prijaté žiadne mimoriadne opatrenia. No aj tak Vás prosím o vzájomnú ohľaduplnosť pri zvýšenom pohybe a stretávaní sa ľudí na cintorínoch. Používajte rúška a neriskujte nákazu pokiaľ sa pohybujete v blízkosti cudzích ľudí.

Zaočkovanosť v obci sa za týždeň posunula o ďalšie dve osoby, celkovo na 533.

Starosta