Aktuálna epidemiologická situácia v okrese Galanta

Dobrý deň všetkým,

v uplynulom kalendárnom týždni došlo k vzostupu chorobnosti na COVID-19 v okrese Galanta o 60%, takže od 15.11.2021 okres Galanta prechádza do 2. stupňa ohrozenia – bordovej farby. V priebehu posledných dvoch kalendárnych týždňov došlo k dvojnásobnému vzostupu chorobnosti v okrese. Väčšie ohniská výskytu ochorení sme zatiaľ nezaznamenali, ochorenie sa šíri najmä v školských a predškolských kolektívoch a medzi rodinnými príslušníkmi nakazených osôb, 25% zo všetkých ochorení tvorili osoby do 18 rokov veku, choré osoby vo veku nad 65 rokov tvorili iba 6,5% zo všetkých pozitívnych. Zo všetkých chorých osôb ochorelo 72% neočkovaných osôb. Ku dnešnému dňu je v karanténe 31 tried ZŠ (z toho 2 celé školy), 6 tried MŠ (2 celé MŠ) a 7 tried SŠ. Prerušená prevádzka pre vysokú chorobnosť detí na iné diagnózy ako COVID-19 je v 4 MŠ. Zaočkovanosť 50 ročných a starších v okrese Galanta je aktuálne 68,2%.

Zmeny v opatreniach v bordovej farbe:

  • V interiéri je povinnosť nosiť respirátor, v exteriéri rúško len na vzdialenosť menšiu ako 2m a na hromadných podujatiach.
  • Hromadné podujatia – pre všetkých je povolená účasť max. 6 osôb, pre OTP max. 50 osôb + povinný zoznam účastníkov, pre očkovaných bez obmedzenia + povinný zoznam účastníkov.
  • Oslavy, svadby, kary, večierky, diskotéky v zariadeniach spoločného stravovania (napr. v reštaurácii) – povolené len pre očkovaných max. 20 osôb.
  • Reštaurácie, bary, kaviarne – pre všetkých a OTP len okienkový predaj, pre OTP povolený len exteriér bez obmedzení, pre očkovaných max. 4 osoby pri jednom stole v interiéri a exteriér bez obmedzení.
  • Fitness centrá – pre všetkých a OTP nie sú povolené, pre očkovaných max. 20 osôb alebo 1 zákazník na 15m².
  • Bohoslužby – pre všetkých 1 osoba na 15m², pre OTP max. 50 osôb.
  • Ostatné predajne – 1 zákazník na 15m².
  • Ubytovanie – povolené len pre režim OTP alebo plne zaočkovaným a pre dlhodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania, maximálna kapacita izieb 2 dospelí alebo členovia jednej rodiny.

Chcem požiadať, aby ste nosili respirátory aj v bytových domoch a výťahoch. Zároveň opakovane prosím všetkých, ktorí sa doposiaľ nezaočkovali a nebráni im v očkovaní ich zdravotný stav, aby sa zaočkovať dali, vrátane mladých ľudí. Zaočkovanosť v obci oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla na 538 osôb.

Starosta