Aktuálna epidemiologická situácia k 22.2.2022

Dobrý deň všetkým.

V uplynulom kalendárnom týždni nedošlo napriek očakávaniam k poklesu chorobnosti na COVID-19 v okrese Galanta. Incidencia ostala približne na rovnakej úrovni – 2065/100 000. V absolútnych číslach sme zaznamenali 2138 prípadov pozitivity. Situácia v okrese kopíruje aktuálnu situáciu v celej republike, kedy došlo k stagnácii incidencii bez naznačenia tendencie k poklesu. Očakáva sa, že zmenu v incidencii prinesú najmä jarné prázdniny. Zo všetkých pozitívnych osôb bolo 40 % osôb očkovaných, 17% tvorili osoby do 18 rokov a 4% osoby 65 rokov a staršie.

Zatvorené školské a predškolské zariadenia pre COVID-19 v minulom týždni:

MŠ – 3x celá , 16 tried
ZŠ – 1x celá, 72 tried
SŠ – 10 tried
ZŠ M. Tareka v Abraháme aktuálne k dnešenému dňu má v karanténe 7 a 8 ročník . Niektoré ročníky sú už opakovane v karanténe.

Pre vysokú chorobnosť detí na akútne respiračné ochorenia bola prerušená prevádzka v 2 MŠ. V zariadeniach sociálnej starostlivosti sú zatiaľ evidované len ojedinelé prípady pozitivity u klientov a personálu zariadení, zatiaľ je situácia stabilizovaná. Väčšie ohniská pozitívnych prípadov nie sú, ochorenie sa šíri najmä medzi školskými a predškolskými deťmi a ich rodinnými príslušníkmi.

Aktuálna zaočkovanosť obyvateľov okresu:

Jednou dávkou – 56%
Kompletné očkovanie – 55%
Nad 50 rokov – 74,1%
Treťou dávkou – 33 %

Za celú SR sme dosiahli v kompletnej zaočkovanosti počet 50% obyvateľov.

Starosta

porovnanie incidencie
pozitivita PCR testov
porovnanie vekových skupín
aktuálna situácia v číslach