Aktuálna epidemiologická situácia k 1.2.2022

Dobrý deň všetkým.

V uplynulom kalendárnom týždni došlo k nárastu chorobnosti v okrese Galanta o 110 % najmä vo vekových skupinách školských detí ( 13%), vo vekovej skupine  65 + bolo 3% pozitívnych osôb. Ku dnešnému dňu je v okrese Galanta prerušená prevádzka :

 • MŠ – 3x celé + 8 tried
 • ZŠ – 16x čiastočne ( prvý alebo druhý stupeň) alebo celé + 31 tried
 • SŠ – 1x celá +6 tried
 • V našej obci k dnešnému dňu je v karanténe 8 ročník ZŠ

Z dôvodu vysokej chorobnosti na iné respiračné ochorenia ako COVID -19 je prerušená prevádzka v 6-tich MŠ. Nakoľko dochádza k stavu, kedy požiadavky  na PCR testovanie prevyšujú kapacity štátnych laboratórií, budú sa záujemci o PCR testovanie vyberať podľa určených priorít, predovšetkým sa budú testovať choré osoby podľa závažnosti klinického stavu. Osoby, ktoré sú plne zaočkované ale nemajú príznaky a osoby neočkované, ktoré boli v kontakte s pozitívnym ale nemajú príznaky sa budú testovať prioritne antigénami, ak ale budú chcieť mať potvrdenie o prekonaní COVID -u majú možnosť sa otestovať v súkromnom laboratóriu.

Zaočkovanosť v okrese:

 • Prvou dávkou 56 %
 • Plne očkované osoby 53 %
 • Osoby nad 50 rokov 72 %

Vo vyhláške č. 10  k režimu na hraniciach sa s účinnosťou od 4. februára okrem hranice platnosti očkovania mení aj:

 • Ruší sa zoznam rizikových krajín v súvislosti s variantom omikron (stanovené ešte v začiatkoch jeho výskytu) a osobitné podmienky pre osoby, ktoré z rizikových krajín pricestovali.
 • Rovnaké podmienky ako očkovaní budú mať po príchode na Slovensko aj tí, ktorí COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami. Znamená to, že pre kompletne očkované osoby a aj pre prekonavších nie je povinná domáca karanténa po príchode na Slovensko (pre prekonavších po príchode na Slovensko platili doteraz podmienky ako pre nezaočkované osoby). Pre očkované osoby aj prekonavších platí povinnosť registrovať sa do systému eHranica raz za 6 mesiacov.
 • Karanténa pre neočkované osoby sa po príchode na Slovensko skracuje z 10 dní na 5 dní pri bezpríznakovom priebehu karantény, alebo sa karanténa končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu, ktorý je možné vykonať hneď po príchode na územie SR. Upozorňujem, že v čase prudkého rastu počtu pozitívnych môže byť náročné získať termín na PCR test v primeranom čase.

Trvanie karantény (skrátenie z 10 na 5 dní) sa zosúlaďuje s vnútroštátnou vyhláškou. Registrácia v eHranici zostáva pre neočkované osoby povinná po každom príchode na Slovensko.

 • Medzi krajiny, z ktorých pri prílete na územie SR nie je potrebný PCR test, sa zaraďuje aj Veľká Británia.

Starosta