Aktuálna epidemiologická situácia

Dobrý deň všetkým.

V 49. kalendárnom týždni došlo v okrese Galanta po 11- tich týždňoch nepretržitého vzostupu chorobnosti konečne k poklesu o 20 % oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu.

V absolútnych číslach sa evidoval počet prípadov tesne nad 1000. Osoby do 18 rokov veku tvorili z celkového počtu pozitívnych 25% a osoby nad 65 rokov veku 8%. Z celkového počtu ochorelo 27% očkovaných osôb. K dnešnému dňu je v okrese v karanténe 29 tried ZŠ na prvom stupni (z toho jedna celá ZŠ a 1x celý prvý stupeň ZŠ) a 14 tried MŠ ( z toho 3 celé MŠ z dôvodu pozitivity zamestnancov). Aj u nás v obci je MŠ z dôvodu pozitivity zamestnancov v karanténe. Taktiež od dnešného dňa sú v karanténe aj deti druhého ročníka ZŠ v Abraháme. Pre iné ochorenia ako COVID -19 je prerušené prevádzka v 6- tich MŠ a 2-och ZŠ.

Zaočkovanosť obyvateľov okresu Galanta prvou dávkou je 54 %, kompletne je očkovaných 50 % obyvateľov okresu a u osôb nad 50 rokov je zaočkovanosť 69,4%. Potešujúca informácia je že v zariadeniach sociálnej starostlivosti v okrese sú evidované len ojedinelé prípady ochorenia u klientov a zamestnancov, pričom preočkovanie 3-ou dávkou sa vo väčšine z nich už realizovalo. Celkovo k dnešnému dňu je u nás v obci zaočkovaných 578 osôb.

Prosím tých, ktorí stále otáľajú s očkovaním, aby svoje rozhodnutie, v prípade, že nie sú zdravotne obmedzení, prehodnotili.

Starosta