Aktuálna epidemiologická situácia

Dobrý deň všetkým,

situácia v okrese Galanta sa naďalej zhoršuje, incidencia ochorení sa  od začiatku mesiaca november postupne zvýšila  5- násobne. Keďže je po schválení núdzového stavu vypnutý covid-automat, už nehovoríme o zaradení do jednotlivých stupňov.  V 47. kalendárnom týždni bolo zo všetkých ochorení evidovaných 18% vo vekovej skupine do 18 rokov a 4,5% u osôb 65 ročných a starších.

Aspoň prvou dávkou je zaočkovaných 53 % obyvateľov okresu, kompletné očkovanie má 49 % obyvateľov a  v skupine 50 ročných a starších  je zaočkovanosť 68,7 %.

Ochorenia zaznamenávame najmä v školských a predškolských kolektívoch a medzi rodinnými príslušníkmi nakazených osôb.  Najvyššia chorobnosť je vo vekovej skupine 10-14 a 15-19 ročných (školské deti) a nasleduje veková skupina 35-45 ročných (rodičia). K dnešnému dňu je v karanténe z dôvodu ochorenia na COVID -19 : 46 tried ZŠ (z toho 31 v mesta Galanta a Sereď), 5 tried MŠ a 2 triedy SŠ.  Prerušená prevádzka pre vysokú chorobnosť detí na iné diagnózy ako COVID -19  je v 4 ZŠ.  V našej základnej škole M.Tareka v Abraháme je k dnešnému dňu uzatvorená z dôvodu karantény jedna trieda I. stupňa /3 ročník/ . V obci je k dnešnému dňu zaočkovaných celkom 567 ľudí.

Starosta

graf