Aktuálna epidemiologická situácia

Vážení občania!

V uplynulom kalendárnom týždni došlo k vzostupu chorobnosti na COVID-19 v okrese Galanta o 40%, takže od 8.11.2021 okres Galanta prechádza do 1. stupňa ohrozenia – červenej farby.

Väčšie ohniská výskytu ochorení sme nezaznamenali, ochorenie sa šíri najmä v školských a predškolských kolektívoch a medzi rodinnými príslušníkmi nakazených osôb, 30% zo všetkých ochorení tvorili osoby do 18 rokov veku, choré osoby vo veku nad 65 rokov tvorili iba 3% zo všetkých pozitívnych. Zo všetkých chorých osôb ochorelo 75% neočkovaných osôb.  V priebehu mesiaca október bolo z dôvodu karantény uzatvorených  23 tried ZŠ, 14 tried  MŠ a 10 tried stredných škôl. Ku dnešnému dňu sú v karanténe  3 triedy ZŠ, 1 trieda MŠ a 8 tried SŠ.  Prerušená prevádzka pre vysokú chorobnosť detí na iné diagnózy ako COVID -19  je v dvoch MŠ. V obci sa  zvýšil  počet  zaočkovaných o tri  osoby celkovo na 536 osôb.

Zmeny v opatreniach oproti oranžovej farbe:

  • V interiéri je povinnosť nosiť respirátor, v exteriéri rúško len na hromadných podujatiach
  • Hromadné podujatia – pre všetkých je povolená účasť max. 10 osôb, pre OTP max. 150 osôb + povinný zoznam účastníkov, pre očkovaných bez obmedzenia + povinný zoznam účastníkov
  • Oslavy, svadby, kary, večierky, diskotéky v zariadeniach spoločného stravovania (napr. v reštaurácii) –  pre všetkých nie sú povolené, pre OTP max. 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri, pre očkovaných  max. 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri
  • Reštaurácie, bary, kaviarne – pre všetkých len okienkový predaj, pre OTP max. 4 osoby pri jednom stole a exteriér bez obmedzení, pre očkovaných max. 4 osoby pri jednom stole a exteriér bez obmedzení
  • Fitness centrá – pre všetkých nie sú povolené, pre OTP max. 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m, pre očkovaných max. 50 osôb alebo 1 zákazník na 15 m
  • Bohoslužby – pre všetkých 1 osoba na 15 m, pre OTP  max. 150 osôb
  • Ostatné predajne – 1 zákazník na 15 m
  • Ubytovanie  –  povolené len pre režim OTP alebo plne zaočkovaným a pre dlhodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania

Starosta

Aktuálny Covid automat