Aktuálna epidemiologická situácia 15.3.2022

Dobrý deň všetkým.

V uplynulých dvoch kalendárnych týždňoch došlo k poklesu chorobnosti na COVID -19 v okrese Galanta o 32 % z chorobnosti 2032/100 000 na 1384/100 000. Vysoká chorobnosť je zaznamenaná skoro vo všetkých vekových skupinách s výnimkou detí do 4 rokov a osôb 65 rokov a starších. V 10 -om kal. týždni bola zistená pozitivita u 36 detí v MŠ, 58 žiakov ZŠ a 16 študentov SŠ, zatvorená kvôli ochoreniu zamestnancov bola 1 MŠ. Prerušená prevádzka z dôvodu chorobnosti na iné infekčné ochorenie ako COVID-19 bola v 3 MŠ. V obci Abrahám nie je z dôvodu chorobnosti uzavretá žiadna trieda v ZŠ ani MŠ.

Od pondelka 14.3.2022 boli zrušené všetky obmedzenia týkajúce sa obmedzenia hromadných podujatí alebo prevádzok obchodov a služieb, ostáva povinnosť nosenia respirátora. Ohľadne režimu na hraniciach sa nemenia podmienky, čiže neočkované a neprekonané osoby musia ísť buď do 5-dňovej karantény alebo sa podrobia testovaniu ( je to možné už v deň príchodu do SR). Iba osoby, ktoré prichádzajú letecky priamo na územie SR (priletia na letisko v SR) z rizikovej krajiny, nemusia sa preukazovať negatívnym PCR testom.

Starosta

príjmy do nemocníc
porovnanie trendu incidencie
potvrdené spracované prípady
porovnanie s druhou vlnou