Aktuálna epidemiologická situácia 15.2.2022

Dobrý deň všetkým.

V uplynulom kalendárnom týždni došlo k nepatrnému poklesu chorobnosti na COVUID-19 v okrese Galanta o 5% na incidenciu 2046/100 000, v absolútnych číslach  to je 2171 prípadov pozitivity.  Zo všetkých pozitívnych osôb bolo 38 % osôb očkovaných , 14% tvorili osoby do 18 rokov a 4% osoby 65 rokov a staršie. Zatvorené školské a predškolské zariadenia pre COVID-19 v minulom týždni:

 • MŠ – 1x celá , 25 tried
 • ZŠ – 4x celé, 92 tried
 • SŠ – 7 tried
 • Aktuálne k dnešnému dňu sú v ZŠ M.Tareka v Abraháme v karanténe triedy 1,2,3,9, ostatné deti  dnes nastúpili do školy.

Pre vysokú chorobnosť detí na akútne respiračné ochorenia bola v okrese Galanta prerušená prevádzka v 5 MŠ a jednej ZŠ. V zariadeniach  sociálnej starostlivosti sú zatiaľ evidované len ojedinelé prípady pozitivity najmä u personálu zariadení. Väčšie ohniská pozitívnych prípadov v okrese nie sú, ochorenie sa šíri najmä medzi školskými a predškolskými deťmi a ich rodinnými príslušníkmi. Od 15.2.2022 je v platnosti nová vyhláška o obmedzeniach prevádzok, v ktorej sa stanovuje režim „základ“ pre všetky typy obchodných prevádzok, t.j. v žiadnom obchode sa nevyžaduje doklad o očkovaní resp. prekonaní ochorenia a nie je obmedzená predajná doba do 20.00.  Prevádzky služieb však ostávajú v takom istom režime ako doposiaľ, čiže:

 • Ubytovanie, fitness, welness a akvaparky režim OP+
 • Reštaurácie a pohostinstvá (aj kaviarne, čajovne, krčmy, bary, pizzerie…) režim OP
 • Všetky ostatné služby (kaderníctvo, manikúra, pedikúra, kozmetika, masáže, tetovanie……) v režime OP

Aktuálna zaočkovanosť obyvateľov okresu:

 • Jednou dávkou – 56%
 • Kompletné očkovanie – 55%
 • Nad 50 rokov – 73,9%
 • Treťou dávkou – 32,7%

Starosta

porovnanie incidencie