Aktuálna epidemiologická situácia (12.1.2022)

Dobrý deň všetkým.

Epidemiologická situácia v okrese Galanta je aj naďalej priaznivá.

V 1.kalendárnom týždni došlo k ďalšiemu miernemu poklesu chorobnosti na COVID-19 o 10% na incidenciu 384/100 000, čo pripisujeme najmä vianočným prázdninám (prerušená prevádzka predškolských a školských zariadení). Z celkového počtu pozitívnych osôb bolo 30% očkovaných, 18 % osôb do 18 rokov veku a 6% osôb 65+ ročných.

Covid automat zatiaľ počas núdzového stavu neplatí, riadime sa celoštátne platnými rozhodnutiami vlády a vyhláškami ÚVZ SR. Nakoľko vývoj situácie pri variante omikron je nepredvídateľný, doterajší covid automat nie je pre túto situáciu použiteľný a bude sa revidovať.

V susednej Českej republike je už približne polovica prípadov spôsobená omikronom, takže dá sa predpokladať, že v krátkom čase dôjde aj v našej republike k jeho výraznému šíreniu.

Všetky školské a predškolské zariadenia sa riadia školským semaforom, pričom zatvoriť jednotlivé triedy je v právomoci riaditeľa školy. Pri vyššom počte prípadov na školách sa tieto budú zatvárať na základe rozhodnutie RÚVZ. Naďalej je potrebné komunikovať situáciu na školách s pracovníčkami RÚVZ Galanta z dôvodu včasného prijímania potrebných opatrení. Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10.1.2022.

V Abraháme je k dnešnému dňu zaočkovaných 595 osôb. Aj keď táto správa znie povzbudivo, je potrebné mať na pamäti, že aj naďalej je potrebné dodržiavať opatrenia vedúce k ochrane nášho zdravia.

Starosta.