Ako prebieha testovanie?

COVID-19 – KORONAVÍRUS

virus

V obci Abrahám sa uskutoční dňa 31.10.2020 (v sobotu) vo vonkajších a vnútorných priestoroch kultúrneho domu v čase od 7.00-22.00 hod.

Posledný odber je o 21.30 hod.

Upozorňujeme občanov, že tí ktorí nemajú trvalý pobyt v obci, budú testovaní najskôr po 18.00 hod.

Vzhľadom na to, že nám bol Ozbrojenými silami SR – Posádka Sereď určený len jeden testovací deň (sobota 31.10.) je predpoklad, že čakacia doba bude dlhšia. Žiadame preto občanov, aby s touto skutočnosťou počítali, pripravili sa a boli ohľaduplní a tolerantní.

Samotný priebeh testovania v krokoch

1

KROK 1 – REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom alebo zdravotnou kartičkou (kartičkou poistenca), pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo a vreckovku.

2

KROK 2 – PRÍPRAVA

Prejdite za paravan, vyfúkajte si nos a odkašlite, vreckovku zahoďte do odpadkového koša a dezinfikujte si ruky

3

KROK 3 – ODBER

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo. Zdravotník Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.

4

KROK 4 – VYHODNOTENIE TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného  a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu.

5

KROK 5 – ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

Pracovník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, opäť predložíte občiansky preukaz alebo preukaz poistenca, bude Vám vypísaný certifikát, kde sa vyznačí výsledok Vášho testu. Pracovník Vám odovzdá certifikát v uzatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta. V prípade pozitívneho výsledku do domácej 10 dňovej karantény.