Ak na prvého mája prší, bude celý rok pekne

Kultúrna komisia obce Abrahám v spolupráci s OcÚ v Abraháme každoročne pripravujú pre svojich občanov slávnosti spojené so stavaním mája, tak tomu bolo i dnes.

Už od obdobia antiky sú nám známe máje. V minulosti slúžili máje ako ochrana pred zlými duchmi, bosorkami a nástrahami. Ľudia postupom času začali považovať májovú zeleň za magický prostriedok, vďaka ktorému si poľnohospodári zabezpečovali vyššiu a kvalitnejšiu úrodu. Symbolika zeleného stromčeka ozdobeného pestrofarebnými stužkami pred domami dievčat je v slovenskej kultúre od nepamäti. Chlapci sa snažia postaviť čo najkrajšie a najvyššie máje, pred domami svojich dievčat. Málo rozkošatený vrchol stromu, prípadne nesymetria sú hanbou pre darcu i dievčatá, ktoré sú týmto stromom obdarované. Dievčatá za odmenu svojim nápadníkom nachystajú menšie občerstvenie a domácu pálenku.

V našej obci sa o stavanie mája stará každoročne DHZ v Abraháme, začo im patrí veľká vďaka. Súčasťou kultúrnej akcie je neodmysliteľne aj folklórna skupina Jatelinka, ktorá vždy pozdvihne náladu a priláka pozornosť návštevníkov. Do programu sa zapojili i deti ZŠ Michala Tareka v obci Abrahám, ktoré si pre ľudí pripravili krátke vystúpenie za pomoci Mgr. Zdenky Lizákovej.

Všetkým zúčastneným, ktorí sa akokoľvek podieľali na organizácii, ale i občanom, ktorí si v dnešnej dobe našli chvíľku času v stredu popoludní a prišli s nami spoločne postaviť máj, veľmi pekne ďakujeme.

Hoci počasie nebolo najlepšie ale predsa sme náš máj postavili!

Tešíme sa na Vás ďalší rok a pevne veríme, že sa budúci rok stretneme v oveľa väčšom počte.

„Ak na prvého mája prší, bude celý rok pekne”

Predseda kultúrnej komisie Bc.Dávid Grosman