Abrahámsky kotlík a Uličkársky turnaj 2019

Tohtoročný Abrahámsky kotlík a Uličkársky turnaj v Abraháme sa konal 13. júla v miestnom športovom areály. Abrahámsky kotlík je súčasťou miestnych kultúrnych akcií už niekoľko rokov a tak tomu bolo i tento rok. Súťaže sa v tomto roku zúčastnilo 10 družstiev. Všetkým súťažiacim by som sa chcel touto cestou poďakovať za účasť, a pevne verím, že o rok sa stretneme prinajmenšom v tom istom počte. Zároveň by som sa tiež poďakoval starostovi obce Abrahám Ing. Igorovi Némethovi, predsedovi a členom OFK Abrahám-Hoste, členom kultúrnej komisie, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii.

Výsledky Abrahámského kotlíka:

  1. miesto: Ing. Jana Takáčová
  2. miesto: Milan Siska
  3. miesto: MO MS

Futbalová časť podujatia sa niesla v duchu  priateľských a rodinných vzťahov. Futbalového turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev, ktoré súperili o putovný pohár.

Výsledky Uličkárskeho turnaja:

  1. miesto: Veterná- „Dream Team“
  2. miesto: FC Fantázia
  3. miesto: YMS
  4. miesto: Družstevná
  5. miesto: Old Boys
  6. miesto: Hviezdoslavova

Víťazným družstvám gratulujeme!

Mgr. Dávid Grosman
predseda kultúrnej komisie