Abrahámske noviny, ročník 20, október 2023

V Abrahámskych novinách si môžete prečítať okrem iného aj o tom: Ako zasadá obecné zastupiteľstvo a čo rieši na rokovaniach. Ako dopadli voľby do NR SR v našej obci. Rozsiahlu problematiku týkajúcu sa odpadov. Rôzne príspevky organizácií pôsobiacich v obci.