Abrahámske noviny, ročník 20, marec 2023

Z obsahu Abrahámskych novín

  • Veľká noc . očakávanie niečoho nového (ThLic. Ondrej Chrvala)

  • Abrahámske noviny majú 20 rokov

  • Vplyv trvalého pobytu občanov na príjmy obce (Ing. Peter Koška, Phd.)

  • Malý krôčik k zníženiu množstva komunálneho odpadu (Mgr. Tibor Ležovič)

  • Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme (Anna Klementová)

  • Materská škola (Katarína Ostrožanská)

  • Základná škola Michala Tareka v Abraháme

  • Fašiangová sobota (Mgr. Tibor Ležovič)