Abrahámske noviny, ročník 19, december 2022

Zobraziť/stiahnuť Abrahámske noviny, ročník 19, december 2022 – PDF (otvorí sa do nového okna/na novú kartu)

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

 • Výsledky volieb do samosprávy obce v rok 2022
 • Príhovor starostu obce Mgr. Tibora Ležoviča
 • Príhovor starostu Ing. Igora Németha pri ukončení mandátu
 • Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme
 • Z činnosti DHZ Abrahám
 • Čo nové v Materskej škole
 • Z činnosti Základnej školy
 • Poľovnícke združenie Dudváh v Abraháme
 • Mikuláš
 • Abrahámska lítačka
 • Kynologický klub

Uzávierka budúceho čísla bude 15. marca 2023.

Abrahámske noviny - ročník 19, december 2022