Abrahámske noviny, ročník 17, december 2020

Zobraziť/stiahnuť Abrahámske noviny, ročník 17, december 2020 – PDF (otvorí sa do nového okna/na novú kartu)

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Rok 2020 je rokom … (informácie od starostu)
  • Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
  • Zo života MO Matice slovenskej
  • Materská škola v Abraháme
  • Základná škola M. Tareka v Abraháme
  • Z činnosti DHZ Abrahám
  • Jeseň v prírode
  • FS JAtelinka

a ďalšie

Uzávierka budúceho čísla bude 15. marca 2021

Abrahámske noviny 2020