Abrahámske noviny číslo 3, ročník 16, október 2019

Zobraziť/stiahnuť Abrahámske noviny, číslo 3, ročník 16, október 2019 – PDF (otvorí sa do nového okna/na novú kartu)

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Z návštevy v Balatonederics a príhovor pána farára
  • Obecné zastupiteľstvo
  • Zo života MO Matice Slovenskej
  • Jeseň v Materskej škole
  • Kultúrna činnosť detí Abrahámu
  • Klub žien Abrahám
  • 50. výročie Slovenského poľovníckeho zväzu
  • Africký mor ošípaných
  • Strelecká súťaž a iné

Uzávierka budúceho čísla bude 10. decembra 2019

Abrahámske noviny - október 2019