Abrahámske noviny číslo 2, ročník 16, júl 2019

Zobraziť/stiahnuť Abrahámske noviny, číslo 2, ročník 16, júl 2019 – PDF (otvorí sa do nového okna/na novú kartu)

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Z rokovania obecného zastupiteľstva
  • Zo života MO Matice Slovenskej
  • Čo sa udialo v Materskej škole
  • Základná škola Michala Tareka v Abraháme
  • Športové okienko
  • Z činnosti hasičov v Abraháme
  • Čo prináša nový návrh zákona o poľovníctve
  • Obecný deň 2019
  • Abrahámsky kotlík a Uličkársky turnaj

Uzávierka budúceho čísla bude 10. októbra 2019

Abrahámske noviny č.2, júl 2019