Abrahámske noviny č.4, ročník 15, december 2018

Zobraziť/stiahnuť Abrahámske noviny, číslo 4, ročník 15, december 2018 – PDF (otvorí sa do nového okna/na novú kartu)

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Vianočný príhovor pána farára
  • 15 tipov, ako prežiť šťastné a veselé
  • Výsledky volieb
  • Príhovor starostu k záveru roka
  • Príhovory a poďakovania bývalých aj terajších poslancov
  • Zo života Matice Slovenskej v Abraháme
  • Z činnosti Materskej školy
  • Z činnosti základnej školy
  • Hasiči bilancujú
  • O obecnej webstránke

Uzávierka budúceho čísla bude 15. marca 2019

Abrahámske noviny, december 2018