Abrahámske noviny č.4, ročník 14, december 2017

Zobraziť/stiahnuť Abrahámske noviny, číslo 4, ročník 14, december 2017 – PDF (otvorí sa do nového okna/na novú kartu)

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Vianočný príhovor pána farára
  • Správu o spolupráci medzi obcami Abrahám a Balatonederics, od starostu obce Abrahám
  • Posedenie s Mikulášom
  • Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme
  • Výstava betlehemov
  • Čo nové v Materskej škole
  • Z činnosti Základnej školy

Uzávierka budúceho čísla bude 15. marca 2018

Abrahámske noviny december 2017