Abrahámske noviny č.3, ročník 15, október 2018

Zobraziť/stiahnuť Abrahámske noviny, číslo 3, ročník 15, december 2018 – PDF (otvorí sa do nového okna/na novú kartu)

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Zo zasadnutia OZ 24. júla 2018
  • Matica slovenská
  • Materská škola
  • Aktuálne z činnosti DHZ
  • Kynologický klub Abrahám
  • Lietanie pre radosť
  • Abrahámska lítačka

Uzávierka budúceho čísla bude 10. decembra 2018

Abrahámske noviny č.3, október 2018