Abrahámske noviny č.2, ročník 15, júl 2018

Zobraziť/stiahnuť Abrahámske noviny, číslo 2, ročník 15, júl 2018 – PDF (otvorí sa do nového okna/na novú kartu)

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

  • Zasadnutie obecného zastupiteľstva
  • Miestny odbor Matice Slovenskej
  • Štrnásť dní v krajine severu
  • Materská škola
  • Základná škola M. Tareka
  • Noc literatúry
  • Aktuálne z činnosti DHZ
  • Vyhodnotenie fotosúťaže
  • MDD na divokom západe

Uzávierka budúceho čísla bude 15. septembra 2018

Abrahámske noviny júl 2018