Abrahámske noviny č.1, ročník 15, marec 2018

Zobraziť/stiahnuť Abrahámske noviny, číslo 1, ročník 15, marec 2018 – PDF (otvorí sa do nového okna/na novú kartu)

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete:

 • Duchovné slovo,
 • O čom sa rokovalo na OZ,
 • Nová predsedkyňa MO MS,
 • Materská škola,
 • Základná škola,
 • Bezpečnosť pre seniorov,
 • OZ Obec bez hraníc,
 • Kynologický klub,
 • Hasiči bilancujú,
 • Poľovníci,
 • Jatelinka

Uzávierka budúceho čísla bude 15. júna 2018

Abrahámske noviny - marec 2018