Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám na roky 2021-2027

Od |2023-05-09T17:18:25+02:009. mája 2023|Kategórie: PHSR|

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám na roky 2021-2027“ (ďalej len PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.

Schválené OZ dňa 16.9.2021, č. uznesenia A/7 - 4.