7 03, 2023

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa základnej školy s materskou školou Veľký Grob

Od |2023-03-07T16:35:47+01:007. marca 2023|Kategórie: Úradné oznamy|

Obec Veľký Grob v zmysle § 4 ods. 1zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou,

Go to Top