Úvod 2018-02-06T10:11:00+00:00

Prihláste sa k odberu!

Zadajte vašu platnú e-mailovú adresu a odošlite ju. Následne budete dostávať VŠETOK nový obsah do e-mailovej schránky. (max.1x za deň + mimoriadne oznamy)
BUDETE MAŤ ZARUČENE ČERSTVÉ INFORMÁCIE!

Váš e-mail

Úradné oznamy

Realizácia projektu Prestavba a prístavba Materskej školy

19. januára 2018|

Zápisnica z OZ 11.12.2017

4. januára 2018|

Rozpočet obce Abrahám na rok 2018

30. novembra 2017|

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2.polrok 2017

2. júna 2017|

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

18. novembra 2016|

Všetky úradné oznamy

Bežné oznamy

Základná škola pokračuje v chrípkových prázdninách

20. februára 2018|

Chrípkové prázdniny v MŠ pokračujú!

19. februára 2018|

Karneval 2018 – foto/video

19. februára 2018|

Zber použitého šatstva a textilu

15. februára 2018|

Chrípkové prázdniny – prerušenie prevádzky MŠ a ZŠ

14. februára 2018|

Všetky bežné oznamy

Oznamy farského úradu

Oznamy na Prvú pôstnu nedeľu

19. februára 2018|

Oznamy na Šiestu nedeľu v Cezročnom období

12. februára 2018|

Oznamy na Piatu nedeľu v Cezročnom období

8. februára 2018|

Čítanie lekcií v Nedeľu a vo sviatok 02/03-2018

8. februára 2018|

Oznamy na Štvrtú nedeľu v Cezročnom období

28. januára 2018|

Všetky oznamy farského úradu
Všetky úradné oznamy
Všetky bežné oznamy
Všetky oznamy farského úradu

NOVINKY

Najnovšie z celého webu

1902, 2018

Divadelné predstavenie Cíferského ochotníckeho divadla

19. februára 2018|Komisia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže|

V nedeľu 28. januára si prišlo, do kultúrneho domu, pozrieť približne 70 ľudí, divadelnú scénku Cíferského ochotníckeho divadla pod názvom "Zastávka".

602, 2018

Fašiangová sobota 2018 – fotogaléria

6. februára 2018|Kultúrna a spoločenská komisia|

Veselý a chutný deň zažili Abrahámčania v sobotu 3.2.2018, oslávili fašiangové obdobie. Pozrite si malú fotogalériu.

2001, 2018

Cirkevné dejiny a náboženský život – fotogaléria

20. januára 2018|História obce Abrahám|

Pozrite sa na historické ale aj nedávne fotografie z cirkevného života obce Abrahám.

2001, 2018

História školstva v obci Abrahám

20. januára 2018|História obce Abrahám|

Vráťte sa v čase a venujte váš vzácny čas histórii. Pozrite si fotogalériu z histórie školstva v obci Abrahám.

Najbližšie udalosti

Kalendár udalostí

Friškofest 2018

27. júla » 14:30 - 28. júla » 23:30

Chcete vedieť o všetkých udalostiach ako prvý? Prihláste sa k odberu noviniek e-mailom!

Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie

Abrahámske noviny

Vydáva Obec Abrahám

Redakčná rada:
Ing. Igor Németh (starosta), Darina Bartošová, Helena Bernadičová, Bohumil Čambál, Jana Takáčová

Tlač: Obec Abrahám

Adresa redakcie: Abrahámske noviny, Obecný úrad, 925 45 Abrahám 52, urad@abraham.sk

Publikované príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia sa vždy stotožňovať s názormi redakcie.