Úvod2022-06-16T09:36:27+02:00
ukrajinská vlajka

громадянам України та членам їхніх сімей

EN – The Slovak Republic provides TEMPORARY SHELTER to citizens of Ukraine and to family members of citizens of Ukraine.

SK – Slovenská republika poskytuje DOČASNÉ ÚTOČISKO štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

Čiťať viac…

Neprehliadnite

 • Od 23.6. do 25.6. 2022 sa vykonáva odpis stavu vodomerov v domácnostiach.

  Zverejnené: 24. júna 2022Kategórie: Dôležité, Oznamy obecného úradu
  Čítať celý oznam
 • MUDr. Madajová oznamuje, že dňa 23.6.2022 (vo štvrtok) ordinuje od 11:00h. V dňoch 4.7. - 15.7. čerpá dovolenku.

  Zverejnené: 22. júna 2022Kategórie: Dôležité, Oznamy obecného úradu
  Čítať celý oznam
 • Obec Abrahám zverejňuje zámer, podľa §9a ods.8 písm. e) Zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o odpredaj bytového domu.

  Zverejnené: 22. júna 2022Kategórie: Dôležité, Úradné oznamy
  Čítať celý oznam

Územný plán obce
strategický dokument

Úradné oznamy

Všetky úradné oznamy

Bežné oznamy

Všetky bežné oznamy

Oznamy farského úradu

Všetky oznamy farského úradu
Všetky úradné oznamy
Všetky bežné oznamy
Všetky oznamy farského úradu

Najbližšie udalosti

Kalendár udalostí

Chcete vedieť o všetkých udalostiach ako prvý? Prihláste sa k odberu noviniek e-mailom!

Viac informácií

NOVINKY

Najnovšie z celého webu

Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie

Abrahámske noviny

Vydáva Obec Abrahám

Redakčná rada:
Ing. Igor Németh (starosta), Darina Bartošová, Helena Bernadičová, Bohumil Čambál, Jana Takáčová

Tlač: Obec Abrahám

Adresa redakcie: Abrahámske noviny, Obecný úrad, 925 45 Abrahám 52, urad@abraham.sk

Publikované príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia sa vždy stotožňovať s názormi redakcie.

1712, 2020

Abrahámske noviny, ročník 17, december 2020

17. decembra 2020|

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete: Rok 2020 je rokom ... (informácie od starostu), Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, Zo života MO Matice slovenskej, Materská škola v Abraháme, Základná škola M. Tareka v Abraháme, Z činnosti DHZ Abrahám, Jeseň v prírode, FS JAtelinka a ďalšie

Abrahámske noviny – archív
Go to Top