Úvod2023-01-24T15:13:48+01:00
ukrajinská vlajka

громадянам України та членам їхніх сімей

EN – The Slovak Republic provides TEMPORARY SHELTER to citizens of Ukraine and to family members of citizens of Ukraine.

SK – Slovenská republika poskytuje DOČASNÉ ÚTOČISKO štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

Neprehliadnite

Úradné oznamy

Bežné oznamy

Oznamy farského úradu

Najbližšie udalosti

Chcete vedieť o všetkých udalostiach ako prvý? Prihláste sa k odberu noviniek e-mailom!

Viac informácií

NOVINKY

Najnovšie z celého webu

1201, 2023

Zmluvy v roku 2023

12. januára 2023|Zverejnené zmluvy|

Všetky zmluvy uzatvorené a zverejnené obcou Abrahám v roku 2023.

1612, 2022

Abrahámske noviny, ročník 19, december 2022

16. decembra 2022|Abrahámske noviny|

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete: Výsledky volieb do samosprávy obce v rok 2022, Príhovor starostu obce Mgr. Tibora Ležoviča, Príhovor starostu Ing. Igora Németha pri ukončení mandátu, Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, Z činnosti DHZ Abrahám, Čo nové v Materskej škole.

710, 2022

Predvolebná kampaň

7. októbra 2022|Dôležité|

Na účel vylepovania volebných plagátov je určená plocha vo vývesnej tabuli pri Kultúrnom dome v Abraháme.

Povinné zverejňovanie

Abrahámske noviny

Vydáva Obec Abrahám

Redakčná rada:
Ing. Igor Németh (starosta), Darina Bartošová, Helena Bernadičová, Bohumil Čambál, Jana Takáčová

Tlač: Obec Abrahám

Adresa redakcie: Abrahámske noviny, Obecný úrad, 925 45 Abrahám 52, urad@abraham.sk

Publikované príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia sa vždy stotožňovať s názormi redakcie.

1612, 2022

Abrahámske noviny, ročník 19, december 2022

16. decembra 2022|

V tomto čísle Abrahámskych novín, okrem iného, nájdete: Výsledky volieb do samosprávy obce v rok 2022, Príhovor starostu obce Mgr. Tibora Ležoviča, Príhovor starostu Ing. Igora Németha pri ukončení mandátu, Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, Z činnosti DHZ Abrahám, Čo nové v Materskej škole.

Go to Top