window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');
Úvod2023-09-27T16:16:30+02:00

Hodové dni 2023

Vážení občania,
srdečne Vás pozývame na Hodové dni v Abraháme, ktoré sa uskutočnia v dňoch 30.9.2023 a 1. 10. 2023 v priestoroch pri kultúrnom dome, v priestoroch športového areálu, v obecnom múzeu a v klube Matice slovenskej.

plagát Hody 2023

Neprehliadnite

Bežné oznamy

Oznamy farského úradu

Najbližšie udalosti

Chcete vedieť o všetkých udalostiach ako prvý? Prihláste sa k odberu noviniek e-mailom!

Viac informácií

NOVINKY

Najnovšie z celého webu

707, 2023

Abrahámske noviny, ročník 20, júl 2023

7. júla 2023|Abrahámske noviny|

V letných Abrahámskych novinách sa dozviete: Príhovor správcu farnosti Abrahám, Ondrej Chrvala, Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, Zo života MO Matice slovenskej, Jar v materskej škole Abrahám, Základná škola M. Tareka v Abraháme, Výstava jedál starých materí 2023, Zo sveta kynológie a veľa ďalšieho.

905, 2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám na roky 2021-2027

9. mája 2023|PHSR|

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám na roky 2021-2027“ (ďalej len PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.

Schválené OZ dňa 16.9.2021, č. uznesenia A/7 - 4.

404, 2023

Abrahámske noviny, ročník 20, marec 2023

4. apríla 2023|Abrahámske noviny|

Opäť vychádzajú Abrahámske noviny, v ktorých okrem iného nájdete: Veľká noc . očakávanie niečoho nového (ThLic. Ondrej Chrvala), Abrahámske noviny majú 20 rokov, Vplyv trvalého pobytu občanov na príjmy obce (Ing. Peter Koška, Phd.),Malý krôčik k zníženiu množstva komunálneho odpadu (Mgr. Tibor Ležovič), Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme (Anna Klementová), Materská škola (Katarína Ostrožanská), Základná škola Michala Tareka v Abraháme, Fašiangová sobota (Mgr. Tibor Ležovič)

Povinné zverejňovanie

Abrahámske noviny

Vydáva Obec Abrahám

Redakčná rada:
Helena Bernadičová, Jana Takáčová

Tlač: Obec Abrahám

Adresa redakcie: Abrahámske noviny, Obecný úrad, 925 45 Abrahám 52, urad@abraham.sk

Publikované príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia sa vždy stotožňovať s názormi redakcie.

707, 2023

Abrahámske noviny, ročník 20, júl 2023

7. júla 2023|

V letných Abrahámskych novinách sa dozviete: Príhovor správcu farnosti Abrahám, Ondrej Chrvala, Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, Zo života MO Matice slovenskej, Jar v materskej škole Abrahám, Základná škola M. Tareka v Abraháme, Výstava jedál starých materí 2023, Zo sveta kynológie a veľa ďalšieho.

Go to Top