window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-111393228-1');

Úvod2023-05-16T09:52:54+02:00

Neprehliadnite

Úradná tabuľa

Bežné oznamy

Oznamy farského úradu

Najbližšie udalosti

Deň detí 2023

3. júna » 15:00 - 19:00

Chcete vedieť o všetkých udalostiach ako prvý? Prihláste sa k odberu noviniek e-mailom!

Viac informácií

NOVINKY

Najnovšie z celého webu

905, 2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám na roky 2021-2027

9. mája 2023|PHSR|

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Abrahám na roky 2021-2027“ (ďalej len PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.

Schválené OZ dňa 16.9.2021, č. uznesenia A/7 - 4.

404, 2023

Abrahámske noviny, ročník 20, marec 2023

4. apríla 2023|Abrahámske noviny|

Opäť vychádzajú Abrahámske noviny, v ktorých okrem iného nájdete: Veľká noc . očakávanie niečoho nového (ThLic. Ondrej Chrvala), Abrahámske noviny majú 20 rokov, Vplyv trvalého pobytu občanov na príjmy obce (Ing. Peter Koška, Phd.),Malý krôčik k zníženiu množstva komunálneho odpadu (Mgr. Tibor Ležovič), Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme (Anna Klementová), Materská škola (Katarína Ostrožanská), Základná škola Michala Tareka v Abraháme, Fašiangová sobota (Mgr. Tibor Ležovič)

Povinné zverejňovanie

Abrahámske noviny

Vydáva Obec Abrahám

Redakčná rada:
Helena Bernadičová, Jana Takáčová

Tlač: Obec Abrahám

Adresa redakcie: Abrahámske noviny, Obecný úrad, 925 45 Abrahám 52, urad@abraham.sk

Publikované príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia sa vždy stotožňovať s názormi redakcie.

404, 2023

Abrahámske noviny, ročník 20, marec 2023

4. apríla 2023|

Opäť vychádzajú Abrahámske noviny, v ktorých okrem iného nájdete: Veľká noc . očakávanie niečoho nového (ThLic. Ondrej Chrvala), Abrahámske noviny majú 20 rokov, Vplyv trvalého pobytu občanov na príjmy obce (Ing. Peter Koška, Phd.),Malý krôčik k zníženiu množstva komunálneho odpadu (Mgr. Tibor Ležovič), Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme (Anna Klementová), Materská škola (Katarína Ostrožanská), Základná škola Michala Tareka v Abraháme, Fašiangová sobota (Mgr. Tibor Ležovič)

Go to Top