ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Róbert Hričo - 0944/065 306 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

Touto cestou chcem poďakovať účastníkom brigády za odvedenú prácu na inštalácii časti informačných

tabuliek v parku Abrahám. Prác sa zúčastnili Ladislav Buček, Peter Masár, Jozef Ivančík a Marian Vrbovský.

Tabuľky budú slúžiť na lepšiu informovanosť návštevníkov parku a lesa.

DSCF6604

DSCF6605