ABRAHÁM

Vitajte na stránkach obce

Kontakt na hasičov: Štefan Palčo - 0904/107 116 Róbert Hričo - 0944/065 306 Pavol Čambál - 0903/837 971 Volať len v prípade požiaru a inej mimoriadnej udalosti (bodavý hmyz, spadnutý strom, zatopená časť domu, vytečený olej na ceste a pod.) Dôležité upozornenie - kontrolované spaľovanie odpadu v záhradách občanmi nie je považované za požiar! V takýchto prípadoch hasičská jednotka nemôže zasiahnuť s výnimkou zvýšeného nebezpečestva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ v Galante.

Dnes má meniny Alžbeta , zajtra má meniny Félix

V zmysle zákona  č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov §  31 odst. 1, po podpísaní oboch rovnopisov  zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov  2017 vo volebnom  okrsku, vyhlási predseda okrskovej  volebnej  komisie  výsledky hlasovania vo volebnej miestnosti prečítaním obsahu  zápisnice okrskovej volebnej komisie. Vyhlásenie je určené členom okrskovej volebnej komisie a osobám podľa § 27 zákona, ak sa nachádzajú v tom čase vo volebnej miestnosti. Čiastkové i konečné výsledky  hlasovania si môžete  pozrieť na web. stránke štatistického úradu SR        www.volbysr.sk

Náhodný obrázok

Počasie

Prihlásenie

Návštevy

TOPlist